Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 12 / 11 / 2015
We zijn samen met 9 andere kleinschalige ontwikkelingsorganisaties genomineerd met ons project Cycle Up. Met dit project willen we de kinderen van Kolokopé de kans geven met een fiets naar het voortgezet onderwijs te gaan in het naburige dorp 12 km verderop. Hiervoor hebben we echter stemmen nodig. U kunt stemmen tot 24 november via www. fietsenscoort.nl U klikt hiervoor op het item nieuws, klikt dan op bekijk de selectie, klik dan op Cycle Up van de Stichting Kolokopé en U kunt dan stemmen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 6 / 7 / 2015Lydian en Pal zijn terug uit Kolokopé en hebben gezien dat de school,die we daar hebben laten bouwen,er nog goed uit ziet. Wel is volgens hen inmiddels een likje verf nodig. Omdat er steeds meer kinderen naar school gaan is de school die wij gebouwd hebben niet groot genoeg meer. Er is ruimtegebrek en een tekort aan schoolmeubilair. Er zitten daarom 2 klassen onder een afdak gescheiden door een boomstam. Ook zitten er nog kinderen in de oude school die we graag willen renoveren. Omdat veel kinderen geen schoolboeken kunnen betalen wordt er veel met kopietjes gewerkt. Primary school is momenteel gratis, maar secondary school kunnen veel kinderen niet betalen. Daarom is verder studeren voor veel kinderen niet mogelijk. Kortom nog genoeg te doen voor de Stichting. Hierover wordt door ons nagedacht. De benefiet expositie heeft helaas nog niet zoveel opgebracht dat we de oude school al kunnen renoveren. We denken na over verdere acties. Momenteel wordt er door Lydian gewerkt aan een facebook site, waarop we o.a. de foto`s plaatsen die er gemaakt zijn in Togo. Ook kunt U hier de verdere ontwikkelingen volgen.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 13 / 4 / 2015
De benefietexpositie is afgelopen, maar de overgebleven werken zijn nog altijd op afspraak te zien en te koop. De opbrengst is nog steeds voor de Stichting. Veel mensen hebben keramiek gekocht en we kregen zelfs donaties. Bedankt hiervoor. Binnenkort is de reis naar Togo en gaan we kijken wat we met de opbrengst kunnen doen.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 21 / 3 / 2015
De reis naar Togo is geboekt. Eind april gaan Lydian en Pal naar Togo om te overleggen met onze contactpersoon aldaar over de te besteden donaties. En natuurlijk een bezoek aan de school en de te renoveren school. Voor de kinderen hebben we presentjes. We hopen dat de benefiettentoonstelling een succes zal worden!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 9 / 2 / 2015
5 april wordt er in Galerie Brunstingerhof in Beilen een expositie geopend van keramiek (Hischa-keramiek) en beschilderde doeken uit Togo. De opbrengst is voor de renovatie van een school in Kolokopé. Deze school staat dichtbij de school die we eerder hebben laten bouwen. De expositie is geopend 5,6,(paasdagen) 9,10,11 en 12 april van 14.00-18.00 uur en op afspraak.

   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 27 / 8 / 2014
De reis naar Togo was al geboekt, maar i.v.m. de ebola epidemie hebben we de reis moeten uitstellen. Jammer, want nu kunnen we niet ter plekke kijken hoe het met de school en de kinderen gaat. We hopen nu volgend jaar april/mei te kunnen gaan.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 31 / 5 / 2014
Deze zomer hopen we Kolokopé te bezoeken en nieuwe foto\'s te maken en met meer nieuws te komen.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 12 / 11 / 2013
Op dit moment is het rustig in Kolokopé. De kinderen gaan naar school of studeren. We zijn nog steeds bezig geld in te zamelen voor de bouw van een andere school en er moeten enkele renovatiewerkzaamheden plaats vinden aan de nieuwe school.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 15 / 4 / 2012
Er zijn nog beschilderde doeken uit Togo te koop van de expositie tijdens de millenniummarkt. Indien U geinteresseerd bent kunt u contact met ons op nemen over de prijs en/of het door U gewenste schilderij nog beschikbaar is. De gehele opbrengst is voor de renovatie van een school in Togo.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 2 / 3 / 2012
Op 14 april zijn we deelnemer aan de millenniummarkt die georganiseerd wordt in en bij het gemeentehuis van de gemeente Midden-Drenthe in Beilen. Ca. 20 goede doelen zijn vertegenwoordigd. In het gemeentehuis exposeren en verkopen wij beschilderde doeken gemaakt door kunstenaars in Togo/West Afrika. De gehele opbrengst is bestemd voor de renovatie van een school in het dorp Kolokopé. Op het gemeentehuisplein zijn diverse activiteiten zoals een Afrikaanse dansgroep,workshops voor de kinderen en een milleniumdebat. Meer informatie op www.middendrenthe.nl/millenniumdoelen.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 5 / 1 / 2012
Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we weer verschillende donaties ontvangen. Hiervoor heel veel dank!! We gaan het besteden aan schoolgeld,leermiddelen,beroepsopleidingen en we sparen nog steeds voor de renovatie van een schoolgebouw.


   Door Hielkje Brunsing-Schaafstra op 1 / 1 / 2012
Ook namens de kinderen in Kolokopé de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 11 / 11 / 2011
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Nog steeds zoeken wij mensen die mee willen helpen om de oudere kinderen te laten studeren. Er zijn nu ook jongeren die graag naar de universiteit willen! Ook willen we graag een andere school renoveren. Leermiddelen zijn nog steeds erg welkom.de school die we graag willen renoveren


   Door Hielkje Brunsting-schaafstra op 9 / 1 / 2011
Afgelopen schooljaar hebben dankzij donaties 36 kinderen de voortgezette opleiding kunnen volgen. Dit jaar gaan we weer kinderen helpen die financiële problemen hebben. Ook zijn er wat reparaties aan de school nodig en wil men in de school graag enkele nieuwe tafels en stoelen. Uw donaties zijn nog steeds erg welkom!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 22 / 3 / 2010
We hebben weer bericht uit Kolokopé gekregen. De "schooladoptiekinderen" gaan trouw naar school. Inmiddels zoeken we sponsors voor oudere kinderen die in september graag naar "college" willen, maar hiervoor geen geld hebben. Ook zijn we van plan een ander schoolgebouw te renoveren en zijn donaties nog zeer welkom!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 29 / 12 / 2009
De kinderen van Kolokopé en wij van de Stichting Kolokopé wensen U een Voorspoedig Nieuwjaar! Ook zoeken we nog "schooladoptieouders" voor kinderen in Kolokopé die graag naar het voortgezet onderwijs willen en dit niet zelf kunnen bekostigen. U kunt reageren via ons emailadres of telf.nr.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 4 / 11 / 2009
De kinderen in Kolokopé gaan weer naar school. Wij zoeken nu sponsors om ons te helpen een andere school in het dorp te renoveren. Donaties zijn nog steeds welkom!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 18 / 2 / 2009
Van donaties zijn leermiddelen gekocht voor het nieuwe schooljaar.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 6 / 2 / 2009
We hebben een foto ontvangen uit Kolokopé van de "schooladoptiekinderen" en de onderwijzers.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 31 / 12 / 2008
Wij wensen iedereen een heel voorspoedig nieuwjaar en hopen ook in 2009 wat te kunnen betekenen voor de kinderen van Kolokopé. We gaan door met onze akties en ontvangen nog graag Uw donaties voor leermiddelen en voor ons "schoolgeld adoptieplan".


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 6 / 4 / 2008
Wij hebben de namen door gekregen van de kinderen die nu naar school gaan dankzij het schooladoptieplan. 54 kinderen kunnen momenteel een jaar naar school. 23 kinderen naar de basisschool en 30 kinderen naar een vorm van voortgezetonderwijs. Iedereen die heeft bijgedragen heeft nu de namen doorgekregen van de kinderen waarvoor ze betaald hebben.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 3 / 12 / 2007
We hebben een foto ontvangen uit Kolokopé waar de jongste kinderen van de school spelen met de kado's die we meegebracht hadden uit Nederland.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 3 / 12 / 2007
Van elke verkoop van de online-site van Galerie Brunstingerhof gaat 7,50 Euro naar de stichting en kan een kind een jaar lang naar de lagere school. U kunt deze site vinden op www.brunstingerhof.nl of via www.online.brunstingerhof.nl


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 10 / 4 / 2007
De kinderen in Kolokope zijn erg blij met de voor hen meegebrachte spullen. Er zijn echter nog meer leermiddelen nodig. Ook zijn er kinderen die niet naar school kunnen omdat ze geen schoolgeld kunnen betalen. Soms is de vader en/of moeder overleden of er zijn andere omstandigheden. Wilt U meehelpen een kind naar school te laten gaan? Voor 7,50 Euro kan een kind een jaar naar de lagere school en krijgt het schoolkleding. Voor ca. 300,-- Euro kan een kind een jaar lang een beroepsopleiding volgen, kan het op kamers en heeft te eten en kleding. Wilt U meedoen aan deze school-adoptie geef dan Uw naam door en wij zoeken voor U een kind in Kolokope. Uw bijdrage kunt U storten op giro 4823136 t.n.v. Stichting Kolokope met vermelding "School-adoptiekind".

Email: galerie@brunstingerhof.nl


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 12 / 2 / 2007
Hieronder een filmpje van de ceremonie die plaats heeft gevonden tijdens ons bezoek aan de nieuwe school.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 27 / 11 / 2006

( werken de bovenstaande filmpjes niet, dan kunt u hier ook de film in één geheel bekijken )   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 10 / 11 / 2006
Het interieur van een klas met tekeningen aan de wand en het bijna lege magazijn. De meegebrachte cadeaus voor de school worden opgeborgen. Een Nederlands spel wordt uitgelegd aan het hoofd van de school.
   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 10 / 11 / 2006
Kinderen van de hogere klassen.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 10 / 11 / 2006
Kinderen van klas 1 en klas 2. Zij zitten bij elkaar in een klas.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 10 / 11 / 2006
Hier bezichtigen we de klassen. Links het schoolhoofd, daarnaast een onderwijzer, daarnaast achter het dorpshoofd. Onze contactpersoon geeft uitleg en vertaalt voor ons. Wij dragen onze prachtige handgemaakte Togolese blouses. De broeken die we ook kregen hebben we niet aan.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 10 / 11 / 2006
Ons bezoek aan de nieuwe school van Kolokopé was heel verrassend. Het hele dorp was uitgelopen en er was een heuse ceremonie georganiseerd met dans door de vrouwen en muziek (trommelgeroffel) van de mannen. Ca. 750 kinderen uit het hele dorp waren aanwezig. Tijdens de ceremonie werden we verrast met een prachtig gewaad door de bewoners gemaakt en geschonken. Het dorpshoofd hield een toespraak, onze contactpersoon sprak het volk toe en we hielden zelf een toespraak. We spraken onze dank uit en vroegen de ouders hun kinderen toch vooral naar school te sturen. We benadrukten dat het ook heel belangrijk is voor de meisjes. De bewoners van Kolokopé waren heel enthousiast en vonden het geweldig toen we een dansje maakten in onze nieuwe Togolese kleding. Na afloop werd ons een Togolese maaltijd aangeboden. We vonden dit alles hartverwarmend!


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 11 / 10 / 2006
We zijn naar Togo geweest en hebben de school mogen bewonderen. Het ziet er prima uit. We zijn meer dan tevreden. De kinderen van Kolokope zijn erg trots dat ze naar deze school mogen gaan. Binnenkort hier foto's van de ceremonie en meer informatie.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 18 / 07 / 2006
De school is klaar! En het is heel mooi geworden!

In september wordt de school officieel geopend en gaan de kinderen voor het eerst naar de nieuwe school.
   Door Hielkje Brunsting Schaafstra op 14 / 04 / 2006
We hebben weer nieuwe foto´s ontvangen uit Togo en zijn erg enthousiast over wat we hierop zien.

De bouw van de school bevindt zich in de eindfase!
   Door Hielkje Brunsting_Schaafstra op 07 / 04 / 2006
We hebben weer nieuwe foto's van de bouw van de school ontvangen uit Togo. De school is bijna klaar. Men is nu bezig met de laatste fase.   Door Hielkje Brunsting Schaafstra op 07 / 11 / 2005
We hebben weer nieuwe foto's ontvangen uit Togo.

De mannen zijn nu bezig met de muren van de school.

   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 25 / 08 / 2005
Momenteel zijn de mannen van het dorp bezig met het maken van de stenen voor de school. Dit gebeurt allemaal met de hand. Tevens wordt het terrein bouwrijp gemaakt.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 05 / 06 / 2005
Op de eerste foto staan de aannemer, zijn assistent, het dorpshoofd en de hoofdonderwijzer. Op de tweede en derde foto is te zien hoe de plaatselijke bevolking zand uit de rivier de Mono haalt. Dit zand wordt gebruikt om stenen en cement van te maken. Op de vierde foto een onderwijzer die aanwijzingen geeft. Op de vijfde foto het verzamelde zand met steentjes. Op de zesde foto staat o.a. helemaal rechts de dorpsomroeper. Hij is het dorp rond gegaan en heeft de mensen opgeroepen mee te helpen met de bouw van de school. Op de zevende foto is te zien, hoe de vrouwen het zand op hun hoofd naar de plaats brengen, waar de school komt. Op de achtste foto wordt het zand o.a. vermengd met water. Op de laatste foto de mannen van het dorp die de fundering voor de school uitgraven. Alles gebeurt met de hand. Machines of electriciteit zijn er niet.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 02 / 06 / 2005
Inmiddels hebben de verkiezingen plaats gevonden. De zoon van de voormalige president is als president gekozen. Hierdoor is er onrust in het land ontstaan en dit heeft ook de bouw van de school vertraagd. Toch hebben wij nu onze eerste foto's binnen.

   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 13 / 04 / 2005
De zoon van de president, die na zijn overlijden op de troon is gekomen, is inmiddels afgetreden en eind april komen er verkiezingen voor een nieuwe president.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 13 / 04 / 2005
Vandaag bericht ontvangen uit Togo. Het geld voor de 1e fase van de bouw is ontvangen en de bouw is begonnen. Omdat het momenteel nogal regent in Togo gaat het nog niet zo snel. Over enkele weken hopen we foto's te ontvangen van de bouw.


   Door Hielkje Brunsting Schaafstra op 10 / 02 / 2005
De president van Togo is overleden. Zijn zoon is door het leger aangesteld als nieuwe president. Het parlement heeft hiervoor zondag de grondwet gewijzigd. We hopen, dat de toestand in het land rustig blijft.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 13 / 01 / 2005
Het contract van de aannemer uit Togo hebben wij inmiddels ontvangen. De plaatselijke bevolking haalt op dit moment zand uit de rivier de Mono voor de bouw.

We gaan de eerste 30% van de bouwkosten overmaken, zoals afgesproken met de aannemer. Onze contactpersoon in Togo is benoemd tot financieel controleur. Als het eerste bedrag binnen is, gaat de bouw beginnen !


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 06 / 01 / 2005
Wij wensen iedereen, die betrokken is of is geweest bij onze actie en bezoekers van deze website, een heel voorspoedig 2005 !


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 25 / 11 / 2004
Vandaag bericht gehad uit Togo van onze contactpersoon. Hij gaat de aannemer vragen om ons een contract op te sturen voor de bouw van de school. De mensen uit het dorp zijn erg blij met het goede nieuws, dat de actie geslaagd is en dat de bouw kan beginnen.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 16 / 11 / 2004
Vandaag voorlichting gegeven over de actie aan de kinderen van de basisschool de Krullevaar in Hoogeveen. Alle kinderen van deze school hebben geprojecteerde foto's van Togo gezien. Ook hebben ze foto's van het dorp Kolokopé gezien en hebben we iets verteld over de leefomstandigheden daar. De kinderen zijn erg enthousiast en willen graag meehelpen om de kinderen in Kolokopé een goede school te geven. Ze gaan dit jaar geld inzamelen voor de kinderen van Kolokopé. We hopen, dat als de nieuwe school klaar is, alle kinderen van dit dorp naar school kunnen gaan. Als er kinderen zijn wiens ouders hiervoor geen geld hebben, dan maken we daar een "potje" voor. We zitten dus nog vol plannen.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 11 / 11 / 2004
De definitieve opbrengst is nu bekend en is maar liefst 12571 Euro. Hieronder vindt U een van de krantenartikelen over de veiling uit het Dagblad van het Noorden van 8 november jl.

   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 7 / 11 / 2004


De veiling is nu achter de rug en het was een groot succes! Veel publiek en veel bieders.

De totale opbrengst is nog niet bekend, maar de voorlopige telling is over de 12000 Euro. Hierover later meer.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 29 / 10 / 2004
Vandaag heel goed nieuws!

De NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, helpt Stichting Kolokopé. Ze willen het bedrag dat binnengehaald wordt door deze actie aanvullen indien het ingezamelde bedrag niet voldoende is. We hopen zoveel mogelijk geld binnen te halen, zodat we met hun hulp de school in Kolokopé kunnen gaan bouwen (en misschien zelfs wel kunnen gaan inrichten).

De NCDO is gebonden aan het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking.


   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 27 / 10 / 2004
Vandaag heeft de eerste voorlichtingspresentatie plaatsgevonden. U kunt zich nog opgeven voor 2 november.

   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 21 / 10 / 2004
Vandaag begint de expositie. Nog even een paar foto's om een indruk te geven. Er zijn nu totaal 94 werkstukken.   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 20 / 10 / 2004
De expositie is nu grotendeels ingericht. Slechts 5 werkstukken moeten nog binnen komen. Morgen begint de expositie.
   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 16 / 10 / 2004
Inmiddels zijn er 73 werken binnen gekomen: keramiek, brons, houten objecten, een stalen object, olieverfschilderijen, acrylverfschilderijen, etsen, houtdrukken, gemengde technieken, een textiel schilderij, een beschilderd gipsbeeld en een textielbeeld. Verwacht wordt nog glas, keramiek, enkele schilderijen, houtdrukken en een reliefschilderij.

   Door Hielkje Brunsting-Schaafstra op 15 / 10 / 2004
De aannemer in Togo, die voor de materialen zorgt en de bouw begeleidt, heeft een bouwtekening gemaakt.
Het wachten is nu op het resultaat van de actie in Beilen.

In de galerie komen steeds meer kunstwerken binnen, die gehaald of gebracht worden.bouwtekening

Copyright (c) 2004-2015 Stichting Kolokopé